Feminism

Dagens barn spenderar dubbelt så mycket tid med sina föräldrar jämfört med för 50 år sedan

De senaste femtio åren spenderar föräldrar allt mer tid med sina barn i västvärlden. I en studie gjord på University of California har man mätt hur mycket tid som föräldrar spenderar med sina barn i olika västländer. I nästan alla länder där man har mätt hur mycket som föräldrar spenderar med sina barn dagligen har antalet minuter fördubblats sedan år 1965.

Den största ökningen i undersökningen har skett i Danmark där mödrar spenderade mindre än 20 minuter om dagen med sina barn år 1965, men som i dag spenderar ca 230 minuter dagligen. Även i Storbritannien har det skett en stor ökning. År 1965 spenderade mödrar i snitt ca 30 minuter med sina barn dagligen, i dag är denna summa ca 150. Det enda landet som det har skett en minskning i undersökningen är i Frankrike. Där spenderade mödrar ca 100 minuter med sina barn dagligen, men har i dag sjunkit till mellan 55 – 80 minuter beroende på moderns utbildningsnivå.

I bilden ovan hittar du grafer för olika länder där x-axeln visar år och y-axeln visar antal minuter per dag som mamman spenderar med barnet. Källa: Sani & Treas (2016)

Antal minuter som fäder spenderar med sina barn har också ökat rejält. År 1965 spenderade få män mer än 25 minuter dagligen med sina barn, i dag spenderar genomsnittet över 50 minuter och i många länder spenderar män i snitt 100 minuter dagligen med sina barn. Högutbildade män spenderar också mycket större tid med sina barn än vad lågutbildade gör. I flera länder spenderar högutbildade män 30 % mer tid med sina barn. Undantaget är åter igen Frankrike där män spenderar allt mindre tid med sina barn.

I bilden ovan hittar du grafer för olika länder där x-axeln visar år och y-axeln visar antal minuter per dag som pappan spenderar med barnet. Källa: Sani & Treas (2016)

Andra studier t.ex. denna har dock visat att det inte är mängden tid som är viktig utan att man spenderar kvalitetstid med sina barn. I familjer där fäder uppgav att de tyckte om att vara förälder hade barnen 28 % lägre risk att visa tecken på beteendeproblem. Förhoppningsvis innebär ökningen av tiden som föräldrar spenderar med sina barn också en ökning i kvalitetstid. Framtiden får helt enkelt utvisa hur detta beteende kommer att förändra samhället.

Leave a Reply