Ekonomi

Indien är nu världens sjätte största ekonomi

Enligt IMF har nu Indien passerat Frankrike och är nu den sjätte största ekonomin i världen. Bruttonationalprodukten (BNP) i Indien uppgår nu enligt den senaste mätningen av IMF till 2,61 triljoner.

Indien har en förhållandevis ung befolkning vilket gör att landet har och kommer att ha en stor arbetsförmåga i framtiden. Vidare är Indien välintegrerat i världsekonomin samtidigt som landet tar emot stora investeringar som också stärker de ekonomiska utsikterna. Indien har de senaste 10 åren haft en tillväxt på mellan 5 och 10 % årligen vilket är väldigt högt jämfört med mer utvecklade länder.

Det är också bara en liten bit kvar till femte plats på BNP-listan, en plats som just nu innehavs av Storbritannien med 2,62 triljoner i BNP. Sett till Indiens höga tillväxtsiffror kommer det inte att dröja särskilt länge förrän de har tagit femte platsen från Storbritannien som bara hade en tillväxt på 1,8 % under förra året.

Samtidigt som tillväxten är väldigt hög har landet en BNP per capita på blygsamma 1 709 USD vilket inte ens är en tjugondel av Storbritanniens 39 899 USD. Landet står fortfarande inför utmaningar kopplade till byråkrati och dålig infrastruktur. Vidare så kritiserar IMF Indiens banksektor som de menar har dålig kreditvärdighet och som därmed gör att investeringar i landet släpar efter.

Enligt siffror från Statistic Times står industrin i Indien för 24 % av BNP och de största områdena är olja och gas, läkemedel, verkstad, textiler, försvar och gruvindustrin. Tjänstesektorn i Indien står för 57,9 % av BNP och räknas som världens sjätte största tjänstesektor, i synnerhet dominerar IT som stod för 7,5 % av landets totala BNP år 2012. Indien är enligt WTTC världen näst största jordbruksproducent och jordbruket står för 17,9 % av BNP.

Om Indien fortsätter i samma tillväxttakt kommer landet på sikt vara världens största eller näst största ekonomi. Indien har en enorm potential sett till sin befolkning och sina tillgångar om de lyckas övervinna de utmaningar de står inför.