USA kan tjäna miljarder på att förbjuda kemikalier

De flesta kanske tror att miljövänligt är lika med dyrt. Men så är inte riktigt fallet. Ett exempel på det är USA och dess kemikalier. I nuläget förlorar USA ca 340 miljarder dollar varje år på grund av användande av kemikalier och giftiga ämnen. Ett stort problem är till exempel eldavvisande kemikalier (PBDE) som används i stor mängd i USA och forskning visar att PBDE sänker intelligensen hos människor och därmed BNP eftersom dessa två…

Oviss framtid för den kinesiska ekonomin

Kina är världens näst största ekonomi, men framtiden är oviss på grund av en pågående handelskonflikt med USA och opålitliga siffror från de kinesiska myndigheterna. Det har länge ansetts vara den nya ekonomiska stormakten. Landet har haft en mycket snabb ekonomisk tillväxt och är idag världens näst största ekonomi efter USA. Under tidigt 2000-tal gick Kina om många av Europas stora ekonomier och blev år 2008 världens tredje största ekonomi efter USA och Japan. Sedan…

Indien är nu världens sjätte största ekonomi

Enligt IMF har nu Indien passerat Frankrike och är nu den sjätte största ekonomin i världen. Bruttonationalprodukten (BNP) i Indien uppgår nu enligt den senaste mätningen av IMF till 2,61 triljoner. Indien har en förhållandevis ung befolkning vilket gör att landet har och kommer att ha en stor arbetsförmåga i framtiden. Vidare är Indien välintegrerat i världsekonomin samtidigt som landet tar emot stora investeringar som också stärker de ekonomiska utsikterna. Indien har de senaste 10…