Demokrati

När det offentliga tillhandahåller grundläggande behov blir samhällen mindre religiösa

De amerikanska forskarna Zuckerman, Li och Diener har i en studie kommit fram till att i de länder och amerikanska stater som har bättre sekulära offentliga tjänster är medborgarna mindre religiösa och mindre benägna att söka hjälp från övernaturliga krafter. De kunde också observera i studien att stater och länder som ökade sina offentliga tjänster samtidigt som de ökade den upplevda livskvaliteten också med tiden kunde se hur religionen fick mindre betydelse.

Det är svårt att dra några slutsatser från studien men en förklaring skulle kunna vara att i de länder och amerikanska stater där det är brist på offentliga tjänster har religiösa institutioner tagit deras plats och erbjudit samhällstjänster för utsatta. När de religiösa institutionerna fått en sådan plats i samhället är det lätt att tro att de beroende av deras tjänster blir mer religiösa. Även andra människor som ej är beroende av deras tjänster skulle också kunna bli mer religiösa om de upplever att dessa fyller ett behov i samhället.

En annan förklaring är att i samhällen där det offentliga är väl uppbyggt finns det fog att tro att utbildningsnivån är högre vilket i sin tur leder till att medborgarna är mindre religiösa. Det finns studier som tyder på att människor blir mindre religiösa när utbildningsnivån går upp. Å andra sidan har andra studier visat att en högre utbildningsnivå leder till större medverkan i religiösa sammankomster som t.ex. gudstjänster och dop.

Studien visade att benägenheten att söka hjälp från högre krafter också minskade när det offentliga var mer uppbyggt. Till stor del skulle detta kunna vara ett symptom av mindre desperation hos medborgarna, vilket större offentliga tjänster absolut skulle kunna vara en anledning till. Att inte tro på högre krafter är också starkt korrelerat med högre utbildning vilket också vidare skulle kunna indikera att det är högre utbildning via det offentliga som leder till minskad betydelse av religion.

Det finns anledning att tro att en stark offentlig sektor skulle kunna hjälpa till att motarbeta religiös fundamentalism och även ha andra positiva fördelar.