Skola

Studenter som får pengar av sina föräldrar blir mer framgångsrika

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Youth and Adolescence har forskaren Anna Manzoni hittat ett direkt samband mellan hur mycket pengar en student fick av sina föräldrar och hur framgångsrik denne sedan blivit i sin karriär. I studien tittade Manzoni på data från 7 542 amerikanska studenter i åldrarna 18 till 28 år. Studien har använt sig av en blandmodell för att bortse från andra faktorer än just de som mätts.

I artikeln kom Manzoni också fram till att de studenter som bor kvar hos sina föräldrar under studietiden fick sämst karriärsutsikter. Vad detta beror på har hon valt att inte spekulera i men det är ändå intressant eftersom att ha tillgång till gratis boende också bör ses som en form av ekonomiskt stöd. Det känns rimligt att tro att studenter som får pengar kontra boende hintar om studentens bakgrund och föräldrarnas förhållningssätt till personen, och att dessa faktorer kan indikera andra underliggande faktorer.

Det framgår inte av studien om föräldrar som har möjlighet att ge sina barn pengar också har möjlighet att bistå med andra saker som kontaktnät och praktikplatser. Detta skulle kunna vara en rimlig förklaring, att de föräldrar som har möjlighet att ge sina barn ekonomiskt stöd också har möjlighet att bidra med andra saker.

En annan förklaring skulle kunna vara att de studenter som inte är lika beroende av att försörja sig själva har möjlighet att gå vidare med alternativ som för tillfället inte ger så mycket betalt (kanske inte ger något betalt) men som ger andra fördelar som erfarenhet och kontaktnät. Ett exempel på detta är prestigefyllda obetalda praktikplatser som öppnar upp för framtida karriärmöjligheter.

Denna forskning kan till viss del styrka uppfattningen om att klasstillhörighet och framgång i livet ärvs på andra sätt än genom pengar. Det är känt sedan tidigare att föräldrars utbildningsnivå och intelligens är direkt kopplat till barns framgång i livet.