Demokrati

Hur mycket av lönen går till skatt?

De allra flesta i Sverige tror att man betalar ungefär 30 % i skatt. Kommunalskatten och skatt till landstinget brukar tillsammans ligga på ungefär trettio procent men det är inte hela beloppet. Arbetsgivaren betalar nämligen arbetsgivaravgifter redan innan på bruttolönen, så hur mycket av lönen går egentligen till skatt?

För en genomsnittslön i Sverige på 31 000 kr betalas (med arbetsgivaravgifter) 17 145 kr in i skatt och du får ut 23 595 kr. Om du även räknar in moms och punktskatter får du endast behålla 19 112 kr efter skatt. Om du är höginkomsttagare och tjänar 50 000 kr i månaden, betalas 31 452 kr in i skatt varje månad och du får själv behålla 34 258 kr, vilket blir 27 749 kr efter moms och punktskatter.

Tankesmedjan Timbro har tagit fram en ny tjänst som heter dinskatt.se där du kan räkna ut hur mycket du egentligen betalar i skatt.

Marginalskatt

Den svenska marginalskatten är världens högsta. Ja du läste rätt, världens högsta. Det finns inget annat land i världen som har en högre marginalskatt än Sverige. Fram till år 1903 var marginalskatten så gott som helt platt i Sverige och den högsta marginalskatten betalades bara av den som tjänade mer än 100 gånger genomsnittslönen. I dag betalar den som tjänar ungefär dubbelt så mycket som genomsnittslönen den högsta marginalskatten på 70 % inklusive arbetsgivaravgifter.

Varför är det så då? Det finns det egentligen inget bra svar på, i synnerhet då marginalskatten är en av de mest skadliga skatterna. Marginalskatten är skadlig eftersom den hindrar produktiva människor från att arbeta mer eller att söka sig till mer högproduktiva jobb. Detta fenomen har beskrivits av ekonomen Arthur Laffer och kallas för Lafferkurvan.

Lafferkurvan är en graf som illustrerar sambandet mellan skattetryck och en regerings skatteintäkter. Enligt Lafferkurvan är skatteintäkterna noll vid både 0 % skattetryck och 100 % skattetryck. Varför är det så? Om skattetrycket är noll procent är det ganska enkelt att förstå att det inte genererar några skatteintäkter men varför blir det inga skatteintäkter vid 100 %? Jo, därför att det helt enkelt inte lönar sig att arbeta om man inte får behålla något av det man arbetat ihop själv.

Den optimala nivån för skattetryck ligger istället någonstans där emellan, där skattetrycket ligger på en sådan nivå att människor fortfarande anser att det är värt mödan att arbeta. Marginalskatt är ett sådant exempel när skatteintäkterna minskar med en högre skatt eftersom det helt enkelt inte är värt mödan att arbeta extra eller söka sig till ett mer krävande jobb. Genom att sänka marginalskatten hade fler människor arbetat mer eller sökt sig till mer välbetalda jobb och på så sätt ökat skatteintäkterna.

Jämfört med andra nordiska länder betalar vi mer skatt i Sverige än vad man gör i både Danmark och Norge, där skattesatsen ligger på 36 % vardera.

Leave a Reply