Skola

Flickor utklassar pojkar i skolan världen över

Över hela världen presterar flickor bättre än pojkar och det har börjat att märkas på högskolorna och ute i arbetslivet. Detta kommer att leda till stora samhällsförändringar framöver och politiker världen över har börjat grubbla över hur de kan påverka denna snedbildning. I Sverige är antalet lågpresterande pojkar dubbelt så många som antalet lågpresterande flickor, vilket är en oroande utveckling.

Det finns några gemensamma drag bland lärare som blivit intervjuade gällande pojkars sämre prestation och det är att det finns en utbredd kultur bland pojkar att det inte är lockande att vara framgångsrik i skolan. Detta märks också praktiskt där den genomsnittlige femtonåriga flickan spenderar mer än en timme i läxläsning varje vecka jämfört med pojkar. Vissa har gått så långt som att kalla det en giftig maskulin kultur som föräldrar behöver ta krafttag emot.

Enligt ansedda The Economist är det fler pojkar än flickor bland de elever som presterar sämst i skolan. I Sverige är 20 % av pojkarna i skolan inom ämnena matematik, naturvetenskap och läsförståelse, detta kan jämföras med att bara 10 % av flickorna är det. Särskilt illa är det i läsförståelse där Lärartidningen redovisat att mer än 31 % av svenska pojkar uppvisade en svag läsförståelse i tester gjorda 2015.

Sett till snittet i OECD är snedvridningen värre i Sverige och denna snedvridning märks också på högre nivå där kvinnor är fler än män på högskolan. Ända sedan 1977 har högskolan i Sverige haft fler kvinnor än män och läsperioden 2014 / 2015 var antal kvinnor som examinerades ut från grundnivå 63 %. Samtidigt är män ändå högre representerade bland de högre tjänsterna. Bland de examinerade doktoranderna var antal kvinnor samma år marginellt färre än antalet män och stod för 47 % av det totala antalet doktorander. Bland professorerna var antal kvinnor samma år endast 24 %. Sverige följer samma mönster som de flesta andra länder där en majoritet män återfinns i samhällets högsta positioner.

Leave a Reply