Studenter som får pengar av sina föräldrar blir mer framgångsrika

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Youth and Adolescence har forskaren Anna Manzoni hittat ett direkt samband mellan hur mycket pengar en student fick av sina föräldrar och hur framgångsrik denne sedan blivit i sin karriär. I studien tittade Manzoni på data från 7 542 amerikanska studenter i åldrarna 18 till 28 år. Studien har använt sig av en blandmodell för att bortse från andra faktorer än just de som mätts. I artikeln kom…

Flickor utklassar pojkar i skolan världen över

Över hela världen presterar flickor bättre än pojkar och det har börjat att märkas på högskolorna och ute i arbetslivet. Detta kommer att leda till stora samhällsförändringar framöver och politiker världen över har börjat grubbla över hur de kan påverka denna snedbildning. I Sverige är antalet lågpresterande pojkar dubbelt så många som antalet lågpresterande flickor, vilket är en oroande utveckling. Det finns några gemensamma drag bland lärare som blivit intervjuade gällande pojkars sämre prestation och…