Konsument

Människor som äter mycket fisk, nötter och grönsaker kan ha större hjärnor

I en studie gjord av nederländska forskare publicerad i Neurology har man kommit fram till att det finns ett samband mellan diet och hjärnans storlek. De deltagare i studien som hade mer hälsosamma ätvanor hade större hjärnor.

Studien utfördes i Rotterdam med 4 447 deltagare som fick sin hjärna skannad med magnetröntgen samtidigt som deras dietvanor kartlades. Med hjälp av magnetröntgen undersöktes deras hjärnvävnad, vita hjärnsubstans, håligheter samt eventuella blödningar. Forskarna samlade också in information om andra hälsovanor som samkördes med dieten som t.ex. rökning, högt blodtryck och fysisk aktivitet. Detta gjordes för att isolera parametrar kopplade till diet.

Forskarna kom fram till att en bättre diet var relaterat till både hjärnans storlek, dess hjärnvävnad, mängden vit hjärnsubstans samt storleken på Hippocampus. De kunde dock inte hitta något samband mellan diet och eventuella skador på den vita hjärnsubstansen hos försökspersonerna. Sammanfattningsvis fanns det ett samband mellan ett högt intag av grönsaker, frukt, fullkorn, nötter, mjölkprodukter och fisk, samt ett lågt intag av sockerhaltiga drycker och större hjärnstorlekar.

Forskarna är dock noga med att påpeka att en långtidsstudie behövs för att kunna påvisa direkta och indirekta samband mellan diet och hjärnans hälsa. Denna studie kan dock indikera att det skulle kunna finnas ett samband. Det kan också behövas mer forskning för att isolera vilka delar i dieten som leder till de positiva effekterna. I studien fann man att både ett högre intag av nyttig mat och ett lägre intag av sockerhaltiga drycker ökade storleken på hjärnan. Det hade varit intressant om framtida studier kunde fokusera på bara en av faktorerna. Dvs. om bara ett lägre intag av sockerhaltiga drycker ger samma effekt, eller om bara ett större intag av nyttig föda med bibehållet intag av sockerhaltiga drycker också gör att hjärnan är större hos försökspersonerna.