Demokrati Feminism

Testosteron gör människor mer narcissistiska och korrumperar de med makt

Enligt en studie publicerad i Journal of Experimental Psychology: General har man upptäckt ett samband mellan testosteron och känna sig vara berättigad till fördelar och samtidigt vara mer lagd åt att utnyttja andra människor. De med högre testosteron var också mer benägna att missbruka sin makt för egen vinning. Forskarna menar att en förklaring till att de med högt testosteron missbrukar sin makt är för att de upplever att de är berättigade till positiv särbehandling.

Studien utfördes av forskare i Australien och undersökte huruvida maktpositioner kan påverka narcissistiska tendenser hos människor med nyckelpositioner. De lade fram två olika teser i studien, en genetisk väg för storslagenhet och en för självberättigande för positiv särbehandling. Vidare föreslog de att testosteron gör en mottaglig att använda sin maktposition att ge sig själv fördelar på andras bekostnad.

I studien deltog 200 människor som fick utföra olika aktivitet kopplade till makt. Därefter togs salivprov hos deltagarna, samt så mättes skillnaden i längd mellan ring- och pekfinger (vilket tidigare har visat sig vara en indikation på testosteronhalt hos människor).  Resultatet visade att de som hade högre testosteronhalt var mer benägna att uppvisa mer exploaterande drag när de fick en position av makt. Detta menade forskarna gav stöd för tesen om självberättigande för positiv särbehandling. Tesen för upplevd storslagenhet fick däremot inget stöd i forskningen.

Det finns tidigare forskning som kommit fram till att testosteron gör människor mindre empatiska och att det har kopplingar till antisociala personlighetsstörningar, psykopati, kriminalitet och alkoholmissbruk. Hos både män och kvinnor stärker testosteron sexualdriften samt höjer den sexuella njutningen.

För att läsa studien i sin helhet kan du följa länken nedan:

http://psycnet.apa.org/record/2018-17847-006