Oviss framtid för den kinesiska ekonomin

Kina är världens näst största ekonomi, men framtiden är oviss på grund av en pågående handelskonflikt med USA och opålitliga siffror från de kinesiska myndigheterna. Det har länge ansetts vara den nya ekonomiska stormakten. Landet har haft en mycket snabb ekonomisk tillväxt och är idag världens näst största ekonomi efter USA. Under tidigt 2000-tal gick Kina om många av Europas stora ekonomier och blev år 2008 världens tredje största ekonomi efter USA och Japan. Sedan…