Testosteron gör människor mer narcissistiska och korrumperar de med makt

Enligt en studie publicerad i Journal of Experimental Psychology: General har man upptäckt ett samband mellan testosteron och känna sig vara berättigad till fördelar och samtidigt vara mer lagd åt att utnyttja andra människor. De med högre testosteron var också mer benägna att missbruka sin makt för egen vinning. Forskarna menar att en förklaring till att de med högt testosteron missbrukar sin makt är för att de upplever att de är berättigade till positiv särbehandling.…

Den som upplever mycket oro och ångest i medelåldern har större risk för demens senare i livet

Enligt den senaste nationella folkhälsoenkäten uppgav 36 % av alla tillfrågade att de hade problem med ängslan, oro eller ångest. Ångest och oro drabbar främst kvinnor samt unga människor och förloppet är oftast långdraget. Nu har en studie kommit fram till att det finns en koppling mellan demens och de som upplever mycket oro och ångest i medelåldern. I studien har man undersökt litteratur och diagnoser och kommit fram till att ångest och oro kan…

Studenter som får pengar av sina föräldrar blir mer framgångsrika

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Youth and Adolescence har forskaren Anna Manzoni hittat ett direkt samband mellan hur mycket pengar en student fick av sina föräldrar och hur framgångsrik denne sedan blivit i sin karriär. I studien tittade Manzoni på data från 7 542 amerikanska studenter i åldrarna 18 till 28 år. Studien har använt sig av en blandmodell för att bortse från andra faktorer än just de som mätts. I artikeln kom…

När det offentliga tillhandahåller grundläggande behov blir samhällen mindre religiösa

De amerikanska forskarna Zuckerman, Li och Diener har i en studie kommit fram till att i de länder och amerikanska stater som har bättre sekulära offentliga tjänster är medborgarna mindre religiösa och mindre benägna att söka hjälp från övernaturliga krafter. De kunde också observera i studien att stater och länder som ökade sina offentliga tjänster samtidigt som de ökade den upplevda livskvaliteten också med tiden kunde se hur religionen fick mindre betydelse. Det är svårt…

Indien är nu världens sjätte största ekonomi

Enligt IMF har nu Indien passerat Frankrike och är nu den sjätte största ekonomin i världen. Bruttonationalprodukten (BNP) i Indien uppgår nu enligt den senaste mätningen av IMF till 2,61 triljoner. Indien har en förhållandevis ung befolkning vilket gör att landet har och kommer att ha en stor arbetsförmåga i framtiden. Vidare är Indien välintegrerat i världsekonomin samtidigt som landet tar emot stora investeringar som också stärker de ekonomiska utsikterna. Indien har de senaste 10…

Dagens barn spenderar dubbelt så mycket tid med sina föräldrar jämfört med för 50 år sedan

De senaste femtio åren spenderar föräldrar allt mer tid med sina barn i västvärlden. I en studie gjord på University of California har man mätt hur mycket tid som föräldrar spenderar med sina barn i olika västländer. I nästan alla länder där man har mätt hur mycket som föräldrar spenderar med sina barn dagligen har antalet minuter fördubblats sedan år 1965. Den största ökningen i undersökningen har skett i Danmark där mödrar spenderade mindre än…

Hur mycket av lönen går till skatt?

De allra flesta i Sverige tror att man betalar ungefär 30 % i skatt. Kommunalskatten och skatt till landstinget brukar tillsammans ligga på ungefär trettio procent men det är inte hela beloppet. Arbetsgivaren betalar nämligen arbetsgivaravgifter redan innan på bruttolönen, så hur mycket av lönen går egentligen till skatt? För en genomsnittslön i Sverige på 31 000 kr betalas (med arbetsgivaravgifter) 17 145 kr in i skatt och du får ut 23 595 kr. Om…