Blommor för feminism

I många länder finns historiska kopplingar till blommor och den feministiska rörelsen. Detta gäller både för rörelser förknippade med kvinnliga rättigheter och feministisk kamp. Så vilka blommor förknippas egentligen med feminism? De brittiska suffragetterna som kämpade för kvinnlig rösträtt bar vita, lila och gröna kransar av blommor när de marscherade genom Londons gator. Suffragetterna drev sin kamp genom offentliga protester och även genom civil olydnad. I början använde de sig främst av stora demonstrationer som…

Testosteron gör människor mer narcissistiska och korrumperar de med makt

Enligt en studie publicerad i Journal of Experimental Psychology: General har man upptäckt ett samband mellan testosteron och känna sig vara berättigad till fördelar och samtidigt vara mer lagd åt att utnyttja andra människor. De med högre testosteron var också mer benägna att missbruka sin makt för egen vinning. Forskarna menar att en förklaring till att de med högt testosteron missbrukar sin makt är för att de upplever att de är berättigade till positiv särbehandling.…

Den som upplever mycket oro och ångest i medelåldern har större risk för demens senare i livet

Enligt den senaste nationella folkhälsoenkäten uppgav 36 % av alla tillfrågade att de hade problem med ängslan, oro eller ångest. Ångest och oro drabbar främst kvinnor samt unga människor och förloppet är oftast långdraget. Nu har en studie kommit fram till att det finns en koppling mellan demens och de som upplever mycket oro och ångest i medelåldern. I studien har man undersökt litteratur och diagnoser och kommit fram till att ångest och oro kan…

Dagens barn spenderar dubbelt så mycket tid med sina föräldrar jämfört med för 50 år sedan

De senaste femtio åren spenderar föräldrar allt mer tid med sina barn i västvärlden. I en studie gjord på University of California har man mätt hur mycket tid som föräldrar spenderar med sina barn i olika västländer. I nästan alla länder där man har mätt hur mycket som föräldrar spenderar med sina barn dagligen har antalet minuter fördubblats sedan år 1965. Den största ökningen i undersökningen har skett i Danmark där mödrar spenderade mindre än…

#MeToo har nått Pakistan

MeToo-rörelsen startade i Hollywood och nådde därefter större delen av västvärlden. Nu verkar det som att MeToo har nått Pakistan och flera kvinnor inom nöjesindustrin har talat ut om missförhållanden inom branschen. Skådespelerskan Nadia Jamil, modellen Frieha Altaf och modeskaparen Maheen Khan har alla talat ut om sina erfarenheter av sexuella övergrepp på barn inom nöjesindustrin. Först ut var Nadia Jamil, 40, som berättade hur hon som barn blev sexuellt utnyttjad, först av sin chaufför…