Testosteron gör människor mer narcissistiska och korrumperar de med makt

Enligt en studie publicerad i Journal of Experimental Psychology: General har man upptäckt ett samband mellan testosteron och känna sig vara berättigad till fördelar och samtidigt vara mer lagd åt att utnyttja andra människor. De med högre testosteron var också mer benägna att missbruka sin makt för egen vinning. Forskarna menar att en förklaring till att de med högt testosteron missbrukar sin makt är för att de upplever att de är berättigade till positiv särbehandling.…

När det offentliga tillhandahåller grundläggande behov blir samhällen mindre religiösa

De amerikanska forskarna Zuckerman, Li och Diener har i en studie kommit fram till att i de länder och amerikanska stater som har bättre sekulära offentliga tjänster är medborgarna mindre religiösa och mindre benägna att söka hjälp från övernaturliga krafter. De kunde också observera i studien att stater och länder som ökade sina offentliga tjänster samtidigt som de ökade den upplevda livskvaliteten också med tiden kunde se hur religionen fick mindre betydelse. Det är svårt…

Hur mycket av lönen går till skatt?

De allra flesta i Sverige tror att man betalar ungefär 30 % i skatt. Kommunalskatten och skatt till landstinget brukar tillsammans ligga på ungefär trettio procent men det är inte hela beloppet. Arbetsgivaren betalar nämligen arbetsgivaravgifter redan innan på bruttolönen, så hur mycket av lönen går egentligen till skatt? För en genomsnittslön i Sverige på 31 000 kr betalas (med arbetsgivaravgifter) 17 145 kr in i skatt och du får ut 23 595 kr. Om…