När det offentliga tillhandahåller grundläggande behov blir samhällen mindre religiösa

De amerikanska forskarna Zuckerman, Li och Diener har i en studie kommit fram till att i de länder och amerikanska stater som har bättre sekulära offentliga tjänster är medborgarna mindre religiösa och mindre benägna att söka hjälp från övernaturliga krafter. De kunde också observera i studien att stater och länder som ökade sina offentliga tjänster samtidigt som de ökade den upplevda livskvaliteten också med tiden kunde se hur religionen fick mindre betydelse. Det är svårt…