Studenter som får pengar av sina föräldrar blir mer framgångsrika

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Youth and Adolescence har forskaren Anna Manzoni hittat ett direkt samband mellan hur mycket pengar en student fick av sina föräldrar och hur framgångsrik denne sedan blivit i sin karriär. I studien tittade Manzoni på data från 7 542 amerikanska studenter i åldrarna 18 till 28 år. Studien har använt sig av en blandmodell för att bortse från andra faktorer än just de som mätts. I artikeln kom…

Dagens barn spenderar dubbelt så mycket tid med sina föräldrar jämfört med för 50 år sedan

De senaste femtio åren spenderar föräldrar allt mer tid med sina barn i västvärlden. I en studie gjord på University of California har man mätt hur mycket tid som föräldrar spenderar med sina barn i olika västländer. I nästan alla länder där man har mätt hur mycket som föräldrar spenderar med sina barn dagligen har antalet minuter fördubblats sedan år 1965. Den största ökningen i undersökningen har skett i Danmark där mödrar spenderade mindre än…