Indien är nu världens sjätte största ekonomi

Enligt IMF har nu Indien passerat Frankrike och är nu den sjätte största ekonomin i världen. Bruttonationalprodukten (BNP) i Indien uppgår nu enligt den senaste mätningen av IMF till 2,61 triljoner. Indien har en förhållandevis ung befolkning vilket gör att landet har och kommer att ha en stor arbetsförmåga i framtiden. Vidare är Indien välintegrerat i världsekonomin samtidigt som landet tar emot stora investeringar som också stärker de ekonomiska utsikterna. Indien har de senaste 10…

Dagens barn spenderar dubbelt så mycket tid med sina föräldrar jämfört med för 50 år sedan

De senaste femtio åren spenderar föräldrar allt mer tid med sina barn i västvärlden. I en studie gjord på University of California har man mätt hur mycket tid som föräldrar spenderar med sina barn i olika västländer. I nästan alla länder där man har mätt hur mycket som föräldrar spenderar med sina barn dagligen har antalet minuter fördubblats sedan år 1965. Den största ökningen i undersökningen har skett i Danmark där mödrar spenderade mindre än…

Hur mycket av lönen går till skatt?

De allra flesta i Sverige tror att man betalar ungefär 30 % i skatt. Kommunalskatten och skatt till landstinget brukar tillsammans ligga på ungefär trettio procent men det är inte hela beloppet. Arbetsgivaren betalar nämligen arbetsgivaravgifter redan innan på bruttolönen, så hur mycket av lönen går egentligen till skatt? För en genomsnittslön i Sverige på 31 000 kr betalas (med arbetsgivaravgifter) 17 145 kr in i skatt och du får ut 23 595 kr. Om…

Flickor utklassar pojkar i skolan världen över

Över hela världen presterar flickor bättre än pojkar och det har börjat att märkas på högskolorna och ute i arbetslivet. Detta kommer att leda till stora samhällsförändringar framöver och politiker världen över har börjat grubbla över hur de kan påverka denna snedbildning. I Sverige är antalet lågpresterande pojkar dubbelt så många som antalet lågpresterande flickor, vilket är en oroande utveckling. Det finns några gemensamma drag bland lärare som blivit intervjuade gällande pojkars sämre prestation och…

#MeToo har nått Pakistan

MeToo-rörelsen startade i Hollywood och nådde därefter större delen av västvärlden. Nu verkar det som att MeToo har nått Pakistan och flera kvinnor inom nöjesindustrin har talat ut om missförhållanden inom branschen. Skådespelerskan Nadia Jamil, modellen Frieha Altaf och modeskaparen Maheen Khan har alla talat ut om sina erfarenheter av sexuella övergrepp på barn inom nöjesindustrin. Först ut var Nadia Jamil, 40, som berättade hur hon som barn blev sexuellt utnyttjad, först av sin chaufför…